Az Alapítvány

Célunk a Föld, mint Élő Bolygó természeti sokszínűségének megőrzése és az Embernek, mint belső univerzummal élő lénynek a gondozása. Ennek vonzatában a növények és állatok létezéshez méltó életkörülményeinek megteremtése is feladatunk, illetve ezek fenntartása oly módon, hogy az egyén felelősségérzetét és tudatosságát alakítsuk olyanná, hogy ezt önmaga végezhesse el. Mindehhez helyi, közösségi és globális szinten olyan programok és rendezvények szervezése a tevékenységünk egyik vonulata, amelyek rávilágítanak az egyes ember személyes döntéseinek következményeire, az élővilágra gyakorolt várt vagy nem várt hatásaira. Így kívánjuk megnövelni az emberek környezettudatosságát, szerepvállalási igényét és képességét az Élővilág és saját belső univerzumuk megmentésében, felfedezésében.

Mindemellett, Alapítványunk alapvetően közösségszervező erőként kíván működni, tehát nem egy kizárólagosan természetvédelmi, oktatási, kutatási feladatot kíván ellátni, hanem átfogóbban, egy az emberi személyes fejleszthetőségre alapozott társadalmi felelősségvállaló szerepkört kíván megvalósítani. Saját magunk emberi minőségének igényes megélése és kreativitásunk életre hívása össztársadalmi érdek, amely megléte a természeti környezet magas szintű védelmének azonos alapokon való értelmezésében nyugszik az egyén szempontjából. Meggyőződésünk, hogy sikeres és átfogó környezetharmonikus életmód akkor érhető el, hogyha mindenkinek önmaga számára láthatóvá válik személyes tudatosságának alapvető szerepe a folyamatban.

Mai modern világunkban a modern embernek magas fokú teljesítőképességre van szüksége mind testileg, mind szellemileg. Ennek eléréséhez az egyetlen út a belső természet és a külső természet összehangolt harmóniájában rejlik.

Alapítványunk 2015. augusztus 10-én azzal a céllal jött létre, hogy előmozdítsa a Természet és az Ember közötti harmonikus együttműködést, egyrészt a környezettudatos emberi működés által, másrészt olyan programok, rendezvények és kampányok szervezésével és lebonyolításával, melyek helyi és nemzetközi szinten is rámutatnak a sokszínű Földi Élet megőrzésének rendkívüli jelentőségére.

Alapítványunk bejegyzése a Szegedi Törvényszék 12.Pk.60.133/2015/2. szám alatt megtörtént.

Az Alapítvány teljes neve: 
PDF Állat- és Környezetvédelmi Alapítvány

Az Alapítvány rövid neve:
PDF Alapítvány

Az alapítvány székhelye:
6763 Szatymaz, II. körzet 192.

Nyilvántartási száma: 
Szegedi Törvényszék 06-01-0001611.

Az Alapító Okirat és a bejegyzésről szóló végzés elérhető itt.